Aktualne novice glede koronavirusa lahko spremljate na
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov in https://www.turistica.si/si/novice/obvestilo-koronavirus
Pomembna obvestila objavljamo tudi na spletni strani Turistice:
Navodila za nemoteno delo v času veljavnosti ukrepov proti korona virusu [EN]
Prilagojen študijski proces do preklica [EN]

 

Moja Turistica je mesto namenjeno obstoječim študentom in zaposlenim (pedagoškim in administrativnim delavcem). Predvsem novi študentje bodite pozorni, da vam je na voljo tako vpis v e-učilnice predmetov, kot tudi podpora študiju (knjižnica, spletna orodja, pisanje nalog...). Moja Turistica za delovanja uporablja piškotke. Z vstopom soglašate z uporabo piškotkov.
 

Moja Turistica

E-učilnice in podpora študiju

ŠIS

Študentski informacijski sistem

Urniki

Urniki predavanj in vaj

E-pošta

Uradna e-pošta študentov
 

REFERAT

Od ponedeljka do petka: 10:00 - 13:00
Četrtek: 15:00 - 17:00
referat@fts.upr.si
05/617-70-27 in 05/617-70-28

Govorilne ure učiteljev/sodelavcev

 KNJIŽNICA

Od ponedeljka do četrtka: 9:00 - 14:00
Petekk: 9:00 - 12:00
Morebitne spremembe urnika
so objavljene tukaj.
knjiznica@fts.upr.si
05/617-70-30

 TAJNIŠTVO/DEKANAT

Od ponedeljka do petka: 8:00 - 15:00
dekanat@fts.upr.si
05/617-70-21

 RAČUNOVODSTVO

Od ponedeljka do petka: 8:00 - 15:00
racunovodstvo@fts.upr.si
05/617-70-24

 SLUŽBA ZA IKT

Od ponedeljka do petka: 11:00 - 15:00
podpora@fts.upr.si
05/617-70-13

 LOG IN FOR
      INTERNATIONAL STUDENTS

LOG IN

 

     

   

  Novice spletnega mesta

  Skupine za vaje 2020/21

  od Rian Bizjak -

  Spoštovani kolegi študenti,

  V priponki so objavljene skupine za vaje oz. seznami študentov po skupinah. V priponki si lahko pogledate, v katero skupino ste uvrščeni pri posameznem tipu vaj (laboratorijske oz. LV in seminarske oz. SV ter terenske oz. TV). Bodite pozorni, ker skupina za LV ni nujno enaka tisti za SV. Za izbirne predmete bo po potrebi naknadno objavljen seznam študentov po skupinah.

  Menjava skupine praviloma ni možna. Če se uspete pri kakem predmetu z izvajalci dogovoriti drugače, je to na vašo odgovornost in pazite, da se vam vaje med seboj ne prekrivajo. Z razporedom, ki je tu objavljen, se namreč zagotavlja, da ni prekrivanja skupin v urniku.

  Študenti ponavljavci v skupine niste zajeti, ker ste praviloma že v preteklem letu obiskovali predavanja in vaje. Če morate pri kakem predmetu nadoknaditi prisotnost, se morate dogovoriti s posameznimi izvajalci predmetov, da vas vključijo v skupine. Podobno velja za tiste, ki ste napredovali v višji in imate kakšen dolg iz prejšnjega leta. Bodite pozorni na morebitno prekrivanje v urniku in na to pravočasno opozorite izvajalce, da se boste lahko dogovorili za opravljanje vaj.

   

  Skupaj s sodelavci vam želimo uspešno študijsko leto!

  doc. dr. Marijana Sikošek,

  dekanja

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  Obvestilo za študente

  od Rian Bizjak -

  Spoštovane študentke in študenti Turistice,

  Spodnje obvestilo je namenjeno vsem, ki ste vpisani v Portorožu, Ljubljani in Mariboru, kot tudi Erasmus+ in drugim mednarodnim študentom.

  Do preklica se bo zaradi preventivnih ukrepov proti širjenju korona virusa na Turistici pedagoški proces prestavil v drugačen način izvedbe. Fakulteta še naprej deluje (vse strokovne službe in učitelji še naprej opravljajo svoje delo)spremenila se je le izvedba pedagoškega procesa, torej predavanj, vaj, dela na terenu, konzultacij, zagovorov diplom, izpitov, kolokvijev, govorilnih ur in drugih oblik medosebnih kontaktnih ur s študenti.

  Prosimo, da v tem času redno spremljate vsa obvestila fakultete.

  Predavanja in vaje bodo učitelji in asistenti izvajali v e-učilnici, po potrebi pa jih bodo prestavili na poznejše termine. Informacije o tem, v kakšni obliki se bodo izvajale vaše ure po urniku, spremljajte prek Urnika in E-učilnice.

  Govorilne ure bodo učitelji in asistenti opravljali v e-obliki. Prosimo, da se predhodno uskladite z njimi po mailu

  Za sodelovanje na projektih, ki zahtevajo sestanke na fakulteti ali delo na terenu, se po mailu obrnite na učitelja, ki vodi projekt. 

  Preverjanja znanja (izpiti, kolokviji, zagovori), predvidena v teh dveh tednih, se prestavijo na kasnejše termine.

  V uradnih urah lahko normalno kontaktirate referat in oddajate vloge in drugo dokumentacijo v tajništvo fakultete. Za vse ostale zadeve lahko strokovne službe še naprej kontaktirate po telefonu ali mailu.

  Za dodatne informacije se lahko obrnete na prodekanjo za študentske zadeve doc. dr. Marijano Sikošek, na marijana.sikosek@fts.upr.si.

  Ob vseh obvestilih Turistice in Univerze dosledno upoštevajte tudi vsa priporočila, ki jih izdajajo pristojne institucije o ravnanju ob pojavu korona virusa.

   

  Hvala vsem za razumevanje in lep pozdrav!

  izr. prof. dr. Janez Mekinc, dekan

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Dear students at Turistica,

  The following note is addressed to everyone who is enrolled at Turistica in Portorož, Ljubljana and Maribor, and to all the Erasmus+ students and other international students.  

  Due to precaution measures undertaken to stop the spreading of the coronavirus Turistica shall be carrying out its pedagogical process in a different manner until further notice. The Faculty is functioning (all administrative as well as academic staff are still operational), only the form of carrying out the pedagogical process has changed, i.e. lectures, exercises, field work, consultations, theses defences, exams, preliminary exams, office hours and other forms of personal contact hours with the students.  

  During this period, please pay close attention to all the faculty’s notifications.

  The lectures and exercises delivered by teachers and assistants shall be carried out in e-classrooms; If necessary, however, they can be postponed to a later date. All the information regarding the forms in which the lectures (those in your timetable) will be carried out, shall be published in the Timetable and E-classrooms.

  The contact hours shall be carried out by teachers and assistants in e-form. Therefore, we kindly ask you to discuss it beforehand via email.

  The cooperation in the framework of projects, that could require possible meetings at the faculty or field work, shall be discussed beforehand with the teacher (project manager) via email.

  Examinations (exams, preliminary exams, theses defences) that were planned in these two weeks shall be postponed to a later date.

  During office hours you can normally contact the Student Affairs Office and submit applications and other documentation to the faculty’s Secretariat. You can further contact the administrative staff via phone or email for any other potential matters.

  For further information, you can contact the Vice-Dean for Student affairs assist. prof. Marijana Sikošek on marijana.sikosek@fts.upr.si.

  Together with all Turistica’s and Unviersity of Primorska’s announcements you should fully respect all recommendations, issued by competent institutions, in connection to the occurrence of the coronavirus.

  Thank you for your understanding.

  Kind regards!

  assoc. prof. Janez Mekinc, Dean

   

  Obvestilo za študente

  od Rian Bizjak -

  Spoštovane študentke in študenti Turistice,

  Spodnje obvestilo je namenjeno vsem, ki ste vpisani v Portorožu, Ljubljani in Mariboru, kot tudi Erasmus in drugim mednarodnim študentom.

  Ta in prihodnji teden (do vključno 20.3.) se bo zaradi preventivnih ukrepov proti širjenju korona virusa na Turistici pedagoški proces prestavil v drugačen način izvedbe. Fakulteta še naprej deluje (vse strokovne službe in učitelji še naprej opravljajo svoje delo)spremenila se je le izvedba pedagoškega procesa, torej predavanj, vaj, dela na terenu, konzultacij, zagovorov diplom, izpitov, kolokvijev, govorilnih ur in drugih oblik medosebnih kontaktnih ur s študenti.

  Prosimo, da v tem času redno spremljate vsa obvestila fakultete.

  Predavanja in vaje bodo učitelji in asistenti izvajali v e-učilnici, po potrebi pa jih bodo prestavili na termine po 22.3. Informacije o tem, v kakšni obliki se bodo izvajale vaše ure po urniku, spremljajte preko Urnika in E-učilnice.

  Govorilne ure bodo učitelji in asistenti opravljali v e-obliki. Prosimo, da se predhodno uskladite z njimi po mailu. ​

  Za sodelovanje na projektih, ki zahtevajo sestanke na fakulteti ali delo na terenu, se po mailu obrnite na učitelja, ki vodi projekt. ​

  Preverjanja znanja (izpiti, kolokviji, zagovori), predvidena v teh dveh tednih, se prestavijo na kasnejše termine.

  V uradnih urah lahko normalno kontaktirate referat in oddajate vloge in drugo dokumentacijo v tajništvo fakultete. Za vse ostale zadeve lahko strokovne službe še naprej kontaktirate po telefonu ali mailu.

  Za dodatne informacije se lahko obrnete na prodekanjo za študentske zadeve doc. dr. Marijano Sikošek, na marijana.sikosek@fts.upr.si.

  Ob vseh obvestilih Turistice in Univerze dosledno upoštevajte tudi vsa priporočila, ki jih izdajajo pristojne institucije o ravnanju ob pojavu korona virusa.

   

  Hvala vsem za razumevanje in lep pozdrav!

  izr. prof. dr. Janez Mekinc, dekan

  --------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Dear students at Turistica,

  The following note is addressed to everyone who is enrolled at Turistica in Portorož, Ljubljana and Maribor, and to all the Erasmus+ students and other international students.  

  Due to precaution measures undertaken to stop the spreading of the coronavirus the current and following week (up until 20 March 2020) Turistica shall be carrying out its pedagogical process in a different manner. The Faculty is functioning (all administrative as well as academic staff are still operational), only the form of carrying out the pedagogical process has changed, i.e. lectures, exercises, field work, consultations, theses defences, exams, preliminary exams, office hours and other forms of personal contact hours with the students. 

  During this period, please pay close attention to all the faculty’s notifications.

  The lectures and exercises delivered by teachers and assistantsshall be carried out in e-classrooms; If necessary, however, they can be postponed to a date later than 22 March 2020. All the information regarding the forms in which the lectures (those in your timetable) will be carried out, shall be published in the Timetable and E-classrooms.

  The contact hours shall be carried out by teachers and assistants in e-form. Therefore, we kindly ask you to discuss it beforehand via email.

  The cooperation in the framework of projects, that could require possible meetings at the faculty or field work, shall be discussed beforehand with the teacher (project manager) via email.

  Examinations (exams, preliminary exams, theses defences) that were planned in these two weeks shall be postponed to a later date.

  During office hours you can normally contact the Student Affairs Office and submit applications and other documentation to the faculty’s Secretariat. You can further contact the administrative staff via phone or email for any other potential matters.

  For further information, you can contact the Vice-Dean for Student affairs assist. prof. Marijana Sikošek on marijana.sikosek@fts.upr.si.

  Together with all Turistica’s and Unviersity of Primorska’s announcements you should fully respect all recommendations, issued by competent institutions, in connection to the occurrence of the coronavirus.

  Thank you for your understanding.

  Kind regards!

  assoc. prof. Janez Mekinc, Dean

  Pomembno obvestilo: Prestavljen pedagoški proces

  od Saša Planinc -

  Spoštovani izvajalci pedagoškega procesa in študenti Univerze na Primorskem,

  glede na trenutno situacijo v zvezi z novim koronavirusom vam sporočamo, da je za naslednjih 14 dni (od ponedeljka, 9. 3. 2020, do petka, 20. 3. 2020) odpovedan pedagoški proces (predavanja, vaje ...) na vseh članicah Univerze na Primorskem. O nadomeščanju odpadlega pedagoškega procesa vas bomo naknadno obvestili.

  Navodila resornega ministrstva, NIJZ in Ministrstva za zdravje RS so, da je potrebno delovati preventivno in ukrepe, ki jih sprejme določena institucija, sorazmerno prilagajati situaciji.

  Po tem, ko smo proučili informacije s strani vseh navedenih institucij ter, ob dejstvu, da je Italija največje žarišče koronavirusa v Evropi, tudi s strani predstavnikov vodstva »Istituto Superiore di Sanita dell’Italia” (ekvivalent NIJZ v RS), smo se odločili za ta ukrep iz preventivnih razlogov. Smo namreč univerza, ki ima vsakodnevno interakcijo s sosednjo Italijo.

  V prihodnjih dneh boste dobili nadaljnja navodila tudi glede možnosti izvajanja pedagoškega procesa na daljavo (npr. uporaba e-učilnice, predavanja na daljavo ...).

  Prav tako pa vas bomo sproti obveščali o morebitnih nadaljnjih spremembah oz. ukrepih.

  S spoštovanjem,

  Prof. dr. Klavdija Kutnar
  Rektorica

  Obvestilo za študente - coronavirus

  od Saša Planinc -

  Spoštovane študentke in študenti!

  Na Univerzi na Primorskem in na Fakulteti za turistične študije redno spremljamo dogajanje v povezavi s koronavirusom. Vodstvo fakultete upošteva in sledi vsem priporočilom in ukrepom, ki nam jih posreduje vodstvo Univerze in strokovne zdravstvene institucije. Univerza je tudi v stalnem stiku s strokovnimi organizacijami, to je Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki preventivno pripravlja potrebne ukrepe za primere pojava virusa v naši okolici.

  Po navodilih vodstva Univerze se zato vsa pedagoška, raziskovalna in strokovna dejavnost na univerzi in njenih članicah še naprej izvaja v polnem obsegu, kakor tudi potovanja iz in v tujino, ter siceršnje sodelovanje z našimi partnerji. Tudi vsem študentom in zaposlenim, ki so v tujini, zaenkrat svetujemo, da nadaljujejo s svojimi načrtovanimi aktivnostmi.
   
  Izjema so aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti zaradi omejitev, ki jih uvajajo partnerske institucije. V kolikor politika partnerjev (npr. zaprtje univerze, zamik semestra, omejitev obiskov, itn.) prepreči izvedbo mobilnosti ali drugačnega obiska iz razloga koronavirusa, to lahko štejemo za višjo silo in pri večini sofinancerjev še vedno uveljavljamo že nastale stroške.
   
  Zaenkrat pa v skladu s priporočili Univerze vsem študentom in zaposlenim svetujemo:
  -         da delujejo preventivno (z enakimi ukrepi kot za preprečevanje širjenja sezonske gripe), pri tem so pomembni predvsem higienski ukrepi (pravilno umivanje rok, kašljanje in razdalja);
  -         da si preberejo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Svetovne zdravstvene organizacije;
  -         spremljajo uradne informacije o razvoju bolezni in preventivnih ukrepih;
  -         v kolikor se nahajajo v tujini, spremljajo tudi navodila lokalnih oblasti in ministrstva za zunanje zadeve.
   
  Skladno s priporočili dodatno naprošamo vse študente in zaposlene, da ob morebitnih prvih znakih poslabšanega zdravja in počutja (kašelj, vročina) ne prihajajo na fakulteto oziroma univerzo, dokler se povsem ne pozdravijo oziroma najmanj 14 dni. Prosimo, da o izostanku obvestijo učitelja in asistenta. Obenem obveščamo tudi, da je možno, da bodo nekateri učitelji iz zdravstvenih razlogov svoja predavanja in vaje začasno prestavili v e-učilnico. Prosimo, da skrbno spremljate vsa obvestila v ŠIS-u, e-učilnici in urnik na spletni strani.
   
  Hkrati zagotavljamo, da bomo spoštovali tudi morebitne strožje osebne ukrepe, ki jih sprejmejo posamezniki (nošenje osebne zaščite in drugo), saj spoštujemo mnenja posameznikov.

  V skladu s priporočili strokovnih institucij bo na fakulteti v vhodni avli na recepciji na razpolago razkužilno sredstvo za morebitno dodatno dezinfekcijo rok. Tudi sicer pozivamo vse študente in zaposlene, da si dosledno in pravilno umivajo roke s toplo vodo in milom, skrbijo za pravilno izkašljevanje in kihanje (uporaba robčkov, odmaknjenost od drugih) ter pogostejše zračenje prostorov.


  Na fakulteti bomo tekoče spremljali in upoštevali vsa navodila in ukrepe, ki jih bomo prejeli od vodstva Univerze ter strokovnih institucij ter študente in zaposlene ažurno obveščali. Trenutno obvestilo velja do preklica oziroma izdaje novega.


  Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na prodekanjo za študentske zadeve, dr. Marijano Sikošek.


  Hvala za razumevanje in lep pozdrav!


  Vodstvo fakultete


  V zvezi z upravljanjem turističnih tokov ob pojavu koronavirusa je Slovenska turistična organizacija izdala posebno obvestilo, ki je dostopno na povezavi: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/11754-aktualno-stanje-in-priporocila-glede-koronavirusa.

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Dear students!

  At the University of Primorska and Faculty of Tourism Studies Turistica we are regularly following the development of the coronavirus situation. The Faculty's Management is considering and following all recommendations and measures, provided to us by the University of Primorska management and professional health institutions. The University of Primorska is in constant contact with professional organisations, i. e. National Institute of Public Health, that is preventively preparing the necessary measures for eventual coronavirus cases in our area. 

  Based on University of Primorska's instructions all pedagogic, research and professional activities of the university will continue to operate fully, as well as travels to and from abroad. We will also continue to cooperate with our partners as usual. We recommend all our students and colleagues abroad to continue with their planned activities.
  The exception are the activities, which cannot be implemented due to the limitations imposed by partner institutions (e.g. closure of the university, postponing the semester, limiting visits, etc.). If the partner institutions impose such actions due to the coronavirus, that can be understood as force majeure and we can still claim the costs incurred with the majority of co-financers.
  So far, in line with the University of Primorska recommendations we advise all students and staff to:
  o act preventively (employing the same actions as to prevent the spread of the seasonal flu, especially be mindful of the regular and thorough hand washing, hygienic coughing and distance);
  o read and follow the guidelines of the World Health Organisation;
  o follow official information about the disease's development and preventive measures;
  o also follow guidelines and instructions of local authorities and the Ministry of Foreign Affairs.
  Additionally, we ask all students and staff, who notice symptoms of weaker health (cough, fever) to stay at home until they regain their health or at least 14 days. If this happens, please notify your professor or their assistant. It is also possible for some professors to move their classes and exercises to the E-classroom due to health issues. Therefore please pay attention to all notifications in the ŠIS system, e-classrooms and the online schedule.
  Simultaneously, we guarantee that we respect personal views and we are bound to honour potential stricter personal measures taken by individuals (wearing personal protective gear and similar).
  The Faculty shall actively monitor and consider all instructions and measures, given by the University of Primorska management and professional institutions, and provide students and employees with up-to-date notifications. This notice is valid until cancelled or until we publish a new one. 
  For any further information, students can also contact dr. Marijana Sikošek, Vice Dean for Student Affairs: marijana.sikosek@fts.upr.si.

  Thank you for your understanding and kind regards!

   

  Navodila za potnike

  Starejše teme...