Namenjeno zaposlenim (strokovni in pedagoški) na UP FTŠ Turistici. Če nimate dostopa, prosimo kontaktirajte IKT službo.

Dostupni kursevi

Uvodni dnevi FTŠ

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Žana Čivre

Disciplinska komisija

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Martina Aleksić
 • Predavač: Daša Fabjan

IKT podpora

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Podpora UP FTŠ Turistica

Informativni dnevi

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Tamara Borse
 • Predavač: Aleksandra Brezovec
 • Predavač: Žana Čivre
 • Predavač: Nataša Gržinić
 • Predavač: Emil Juvan
 • Predavač: Simon Kerma
 • Predavač: Peter Kopić
 • Predavač: Mita Lazar
 • Predavač: Miha Lesjak
 • Predavač: Nina Lovec
 • Predavač: Dejan Paliska
 • Predavač: Dejan Paliska
 • Predavač: Mariana Rodela
 • Predavač: Marijana Sikošek
 • Predavač: Metod Šuligoj
 • Predavač: Julija Švagelj Mežnar
 • Predavač: Milica Tokalić

Intranet

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Podpora UP FTŠ Turistica

Kadrovsko-pravna služba

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Klara Dodič Pegan
 • Predavač: Martina Trunkl Batič

Knjižnica za zaposlene

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Tanja Planinc
 • Predavač: Mariana Rodela
 • Predavač: Lidija Seljak
 • Predavač: Tea Štoka

Komisija za izvolitve v nazive

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Klara Dodič Pegan

Koordinator terenskih vaj in drugih obiskov v okolju

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Marija Rok
 • Predavač: Matej Vranješ

Mednarodna pisarna

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Nataša Gržinić
 • Predavač: Dejan Križaj
 • Predavač: Milica Tokalić

Organi fakultete

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Klara Dodič Pegan
 • Predavač: Aleš Gačnik
 • Predavač: Šarolta Godnič Vičič
 • Predavač: Emil Juvan
 • Predavač: Simon Kerma
 • Predavač: Ingrid Kocjančič
 • Predavač: Marko Kukanja
 • Predavač: Danijela Morato
 • Predavač: Mariana Rodela
 • Predavač: Metod Šuligoj
 • Predavač: Ksenija Vodeb

Peskovnik za strokovne

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Nevenka Bahor
 • Predavač: Tamara Borse
 • Predavač: Klara Dodič Pegan
 • Predavač: Asta Domijan
 • Predavač: Valter Fonović
 • Predavač: Nataša Gržinić
 • Predavač: Mita Lazar
 • Predavač: Rizah Palamar
 • Predavač: Tanja Planinc
 • Predavač: Lidija Seljak
 • Predavač: Julija Švagelj Mežnar
 • Predavač: Milica Tokalić
 • Predavač: Martina Trunkl Batič

Peskovnik za pedagoške

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Ljudmila Sinkovič

Podpora poučevanju

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Šarolta Godnič Vičič
 • Predavač: Nina Lovec
 • Predavač: Saša Planinc
 • Predavač: Ljudmila Sinkovič

Projektna pisarna

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Ana Allegra
 • Predavač: Asta Domijan
 • Predavač: Peter Kopić
 • Predavač: Dejan Križaj
 • Predavač: Miha Lesjak
 • Predavač: Mariana Rodela

Samoevalvacijsko poročilo

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Gregor Balažič
 • Predavač: Tomi Brezovec
 • Predavač: Žana Čivre
 • Predavač: Gordana Ivankovič
 • Predavač: Igor Jurinčič
 • Predavač: Zorana Medarić
 • Predavač: Katarina Mušič
 • Predavač: Tanja Planinc
 • Predavač: Eva Podovšovnik
 • Predavač: Gorazd Sedmak

Senat

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Klara Dodič Pegan
 • Predavač: Danijela Morato

Strateški dokumenti

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Klara Dodič Pegan

Študijske zadeve

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Aleksandra Brezovec
 • Predavač: Marijana Sikošek
 • Predavač: Julija Švagelj Mežnar

Tajništvo / dekanat

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Klara Dodič Pegan
 • Predavač: Ingrid Kocjančič
 • Predavač: Danijela Morato
 • Predavač: Mariana Rodela

Varnost in zdravje pri delu

Kategorija: Intranet
 • Predavač: Martina Aleksić
 • Predavač: Klara Dodič Pegan