Predmeti na voljo

Analiza ter kvantitativne in kvalitativne metode 2018/19

 • Izvajalec: Daša Fabjan
 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Eva Podovšovnik
 • Izvajalec: Matej Vranješ

Antropologija turizma UNI KT 2018/19

 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Irena Weber

Business English in Tourism (MTP) 2018/19

 • Izvajalec: Šarolta Godnič Vičič

Človeški viri v turizmu 2018/19

 • Izvajalec: Žana Čivre

Človeški viri v turizmu MTP 2 2018/2019

 • Izvajalec: Žana Čivre

Destinacijski management 2018/19

 • Izvajalec: Ksenija Vodeb

Destinacijski management izredni LJ 2018/19

 • Izvajalec: Emil Juvan

Diplomski seminar UNI KT 2018/19

 • Izvajalec: Tina Orel Frank
 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Diplomski seminar UNI TUR 2018/19

 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

E-turizem in globalne mreže 2018/19

 • Izvajalec: Emil Juvan

Ekonomika turističnih podjetij izredni LJ 2018/19

 • Izvajalec: Tina Kociper

Ekonomika turističnih podjetij MTP 2018/19

 • Izvajalec: Tina Kociper
 • Izvajalec: Helena Nemec Rudež

Ekonomika turizma UNI KT 2018/19

 • Izvajalec: Helena Nemec Rudež

Ekonomika turizma UNI TUR 2018/19

 • Izvajalec: Helena Nemec Rudež

English 4 Tourism (MTP & MTD) (2018/19)

 • Izvajalec: Šarolta Godnič Vičič

English for Tourism (UNI) 2018/19

 • Izvajalec: Šarolta Godnič Vičič
 • Izvajalec: Tina Orel Frank

Festivalski turizem UNI KT 2018/19

 • Izvajalec: Marijana Sikošek

Hotelirstvo in gostinstvo 2018/19

 • Izvajalec: Marko Kukanja

Interpretacija v kulturnem turizmu 2018/19

 • Izvajalec: Aleksandra Brezovec
 • Izvajalec: Nina Lovec
 • Izvajalec: Ljudmila Sinkovič

Italijanski jezik MET 3. letnik 2. tuj jezik 2018/19

 • Izvajalec: Nina Lovec

Italijanski jezik MET 3. letnik 3. tuj jezik 2018/19

 • Izvajalec: Nina Lovec

Komunikologija v turizmu UNI TUR in KT 2018/19

 • Izvajalec: Aleksandra Brezovec
 • Izvajalec: Marijana Sikošek

Komunikologija v turizmu VS MTP 2018/19

 • Izvajalec: Aleksandra Brezovec
 • Izvajalec: Marijana Sikošek

Kongresna dejavnost izredni LJ 2018/19

 • Izvajalec: Marijana Sikošek

Kongresna dejavnost MTP 2018/19

 • Izvajalec: Marijana Sikošek

KT italijanski jezik 2018/19

 • Izvajalec: Nina Lovec

Management kakovosti v turizmu 2018/19

 • Izvajalec: Katarina Mušič
 • Izvajalec: Maja Uran Maravić

Management nastanitvenih obratov 2018/19

 • Izvajalec: Tomi Brezovec

Management prehrambnih obratov 2018/19

 • Izvajalec: Marko Kukanja

Management prireditev UNI KT 2018/19

 • Izvajalec: Miha Lesjak