Predmeti na voljo

Destinacijski management MAG 2018/19

 • Izvajalec: Emil Juvan

Družbene in individualne dimenzije turizma MAG 2018/19

 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Irena Weber

Ekonomika turizma MAG TUR in DT 2018/19

 • Izvajalec: Helena Nemec Rudež

English for postgraduate students MAG 2018/19

 • Izvajalec: Tina Orel Frank

Komunikologija v turizmu MAG 2018/19

 • Izvajalec: Aleksandra Brezovec
 • Izvajalec: Marijana Sikošek

Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine 2018/19

 • Izvajalec: Neža Čebron Lipovec

Management kulturnih prireditev MAG 2018/19

 • Izvajalec: Marijana Sikošek

Marketing dediščine v turizmu MAG 2018/19

 • Izvajalec: Žana Čivre
 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Metodologija raziskovanja v turizmu MAG TUR in DT 2018/19

 • Izvajalec: Eva Podovšovnik

Naravne vrednote in njihovo varovanje 2018/19

 • Izvajalec: Felicita Urzi
 • Izvajalec: Elena Varljen Bužan

Organizacija in upravljanje turističnih struktur MAG 2018/19

 • Izvajalec: Katarina Mušič

Podjetništvo MAG 2018/19

 • Izvajalec: Doris Gomezelj Omerzel
 • Izvajalec: Marko Kukanja

Pomorska antropologija MAG 2018/19

 • Izvajalec: Alenka Janko Spreizer

Praktikum dediščine MAG 18/19

 • Izvajalec: Neža Čebron Lipovec

Projektno vodenje MAG TUR in DT 2018/19

 • Izvajalec: Tina Kociper
 • Izvajalec: Metod Šuligoj

Računovodstvo za odločanje v turizmu MAG 2018/19

 • Izvajalec: Tanja Planinc

Socialne mreže v turizmu 2018/19

 • Izvajalec: Zorana Medarić

Sociologija mobilnih kultur MAG 2018/19

 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Irena Weber

Strategije v turizmu MAG 2018/19

 • Izvajalec: Maja Uran Maravić

Strateški management turističnih podjetij MAG 2018/19

 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Športni turizem MAG 2018/19

 • Izvajalec: Miha Lesjak

Valorizacija avtentičnosti v turizmu MAG 2018/19

 • Izvajalec: Simon Kerma
 • Izvajalec: Gorazd Sedmak