Predmeti na voljo

Nesnovna dediščina MAG 2019/20

 • Izvajalec: Katja Hrobat

Avtentičnost kot turistični resurs MAG MTR 2019/20

 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Destinacijski management MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Emil Juvan

Družbene in individualne dimenzije turizma MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Irena Weber

Ekonomika turizma MAG TUR DT 2019/20

 • Izvajalec: Helena Nemec Rudež

Globalni vidiki vedenja potrošnikov v turizmu MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Žana Čivre
 • Izvajalec: Petra Zabukovec Baruca

Komunikologija v turizmu MAG DT 2019/20

 • Izvajalec: Aleksandra Brezovec

Marketing dediščine v turizmu MAG DT 2019/20

 • Izvajalec: Aleš Gačnik
 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Mednarodni turistični marketing MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Aleksandra Brezovec
 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Metodologija raziskovanja v turizmu MAG TUR DT 2019/20

 • Izvajalec: Eva Podovšovnik
 • Izvajalec: Irena Weber

Oblikovanje globalnih turističnih mrež MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Emil Juvan

Organizacija in upravljanje turističnih struktur MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Janez Mekinc
 • Izvajalec: Katarina Mušič

Organizacijska kultura in vodenje MAG 2019/20

 • Izvajalec: Metod Šuligoj

Podjetništvo v turizmu MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Doris Gomezelj Omerzel
 • Izvajalec: Marko Kukanja

Poslovne prireditve in turizem MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Miha Lesjak
 • Izvajalec: Marijana Sikošek

Projektno vodenje MAG TUR in DT 2019/20

 • Izvajalec: Tina Kociper
 • Izvajalec: Metod Šuligoj

Prostorski učinki turizma MAG TUR DT 2019/20

 • Izvajalec: Gregor Balažič
 • Izvajalec: Igor Jurinčič

Računovodstvo za odločanje MAG 2019/20

 • Izvajalec: Gordana Ivankovič
 • Izvajalec: Tanja Planinc

Razvoj človeških potencialov MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Janja Gabruč

Socialne mreže v turizmu MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Eva Podovšovnik

Sociologija mobilnih kultur MAG 2019/20

 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Irena Weber

Sonaravna paradigma trajnostnega družbenega razvoja MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Gregor Balažič
 • Izvajalec: Igor Jurinčič

Strategije v turizmu MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Maja Uran Maravić

Strateški management turističnih podjetij MAG DT 2019/20

 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Športni turizem MAG 2019/20

 • Izvajalec: Miha Lesjak

Turistični sistemi MAG DT 2019/2020

 • Izvajalec: Tadeja Jere Jakulin

Turizem in prosti čas MAG TUR 2019/20

 • Izvajalec: Ksenija Vodeb

Valorizacija avtentičnosti v turizmu MAG DT 2019/20

 • Izvajalec: Simon Kerma
 • Izvajalec: Gorazd Sedmak