Predmeti na voljo

Analize in kvantitativne ter kvalitativne metode 2020/21

 • Izvajalec: Daša Fabjan
 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Eva Podovšovnik
 • Izvajalec: Matej Vranješ

Antropologija turizma UNI KT 2020/21

 • Izvajalec: Irena Weber

Avtentičnost v turizmu UNI TUR 2020/21

 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Business Finance 2020/21

 • Izvajalec: Tanja Planinc

Človeški viri v turizmu MTD 2020/21

 • Izvajalec: Janja Gabruč

Človeški viri v turizmu MTP 2020/21

 • Izvajalec: Janja Gabruč

Človeški viri v turizmu MTP MB

 • Izvajalec: Žana Čivre

Destinacijski management MTD 2020/21

 • Izvajalec: Ksenija Vodeb

Destinacijski management UNI TUR 2020/21

 • Izvajalec: Ksenija Vodeb

Digitalno trženje UNI TUR 2020/21

 • Izvajalec: Petra Zabukovec Baruca

Diplomski seminar UNI KT 2020/21

 • Izvajalec: Tina Orel Frank
 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Diplomski seminar UNI TUR 2020/21

 • Izvajalec: Tina Orel Frank
 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Ekonomika turizma UNI 1 2020/21

 • Izvajalec: Helena Nemec Rudež

Ekonomika turizma UNI 2 2020/21

 • Izvajalec: Helena Nemec Rudež

English 4 Tourism (MTD) - 2020/21

 • Izvajalec: Šarolta Godnič Vičič

English 4 Tourism (MTP) - 2020/21

 • Izvajalec: Šarolta Godnič Vičič

ETGM UNI TUR 2020/21

 • Izvajalec: Emil Juvan

Gastronomski turizem 2020/21

 • Izvajalec: Aleš Gačnik

Globalni dialog v turizmu UNI TUR 2020/21

 • Izvajalec: Tina Orel Frank
 • Izvajalec: Irena Weber

Hotelirstvo in gostinstvo UNI TUR 2020/21

 • Izvajalec: Miha Bratec
 • Izvajalec: Metod Šuligoj

Italijanski jezik UNI - začetni 2020/21

 • Izvajalec: Nina Lovec

Italijanski jezik 1 MTP 2020/21

 • Izvajalec: Nina Lovec

Italijanski jezik 2 MTP 2020/21

 • Izvajalec: Nina Lovec

Italijanski jezik MTD LJ 2020/21

 • Izvajalec: Nina Lovec

Italijanski jezik UNI - nadaljevalni 2020/21

 • Izvajalec: Nina Lovec

Komuniciranje v turizmu UNI TUR 2020/21

 • Izvajalec: Aleksandra Brezovec

Kongresna dejavnost / Kongresni turizem in prireditve 2020/21

 • Izvajalec: Miha Lesjak
 • Izvajalec: Tina Orel Frank
 • Izvajalec: Marijana Sikošek

Kultura in turizem 2020/21

 • Izvajalec: Aleš Gačnik

Kulturne prireditve in turizem 2020/21

 • Izvajalec: Tadeja Jere Jakulin

Management kakovosti v turizmu - vaje 2020/21

 • Izvajalec: Katarina Mušič