Predmeti na voljo

DESTINACIJSKI MANAGEMENT MAG TUR 2020/21

 • Izvajalec: Emil Juvan

Družbene in individualne dimenzije turizma MAG TUR 2020/21

 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Irena Weber

Ekonomika turizma MAG TUR DT 2020/21

 • Izvajalec: Helena Nemec Rudež

Globalni vidiki vedenja potrošnikov v turizmu MAG 2020/21

 • Izvajalec: Žana Čivre
 • Izvajalec: Petra Zabukovec Baruca

Kulinarična kultura MAG 2020/21

 • Izvajalec: Aleš Gačnik

Marketing dediščine v turizmu MAG DT 2020/21

 • Izvajalec: Aleksandra Brezovec
 • Izvajalec: Aleš Gačnik
 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Mednarodni turistični marketing MAG DT 2020/21

 • Izvajalec: Aleksandra Brezovec
 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Metodologija raziskovanja v turizmu MAG TUR DT 2020/21

 • Izvajalec: Eva Podovšovnik
 • Izvajalec: Irena Weber

OGTM MAG TUR 2020/21

 • Izvajalec: Emil Juvan

Organizacija in upravljanje turističnih struktur MAG 2020721

 • Izvajalec: Janez Mekinc
 • Izvajalec: Katarina Mušič

Organizacijska kultura in vodenje MAG TUR 2020/21

 • Izvajalec: Metod Šuligoj

Podjetništvo v turizmu MAG 2020/21

 • Izvajalec: Doris Gomezelj Omerzel
 • Izvajalec: Marko Kukanja

Poslovni turizem in prireditve MAG TUR 2020/21

 • Izvajalec: Miha Lesjak
 • Izvajalec: Marijana Sikošek

Projektno vodenje MAG DT in TUR 2020/21

 • Izvajalec: Jasna Auer Antončič
 • Izvajalec: Metod Šuligoj

Prostorski učinki MAG TUR DT 2020/21

 • Izvajalec: Gregor Balažič
 • Izvajalec: Igor Jurinčič

Razvoj človeških potencialov MAG TUR 2020/21

 • Izvajalec: Janja Gabruč

Socialne mreže v turizmu MAG 2020/21

 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Eva Podovšovnik

Sociologija mobilnih kultur MAG TUR 2020/21

 • Izvajalec: Zorana Medarić
 • Izvajalec: Irena Weber

Sonaravna paradigma trajnostnega družbenega razvoja MAG TUR 2020/21

 • Izvajalec: Gregor Balažič
 • Izvajalec: Igor Jurinčič

Strategije v turizmu MAG TUR DT 2020/21

 • Izvajalec: Maja Uran Maravić

Strateški management turističnih podjetij MAG DT 2020/21

 • Izvajalec: Gorazd Sedmak

Športni turizem MAG 2020/21

 • Izvajalec: Miha Lesjak

Valorizacija avtentičnosti v turizmu MAG DT 2020/21

 • Izvajalec: Gorazd Sedmak