Novice spletnega mesta

Skupine za vaje 2016/2017

Skupine za vaje 2016/2017

od Saša Planinc -
Število odgovorov: 1

V spodnji priponki so objavljene skupine za vaje oz. seznami študentov po skupinah, koder je študentov več kot za eno skupino (1., 2. in 3. letnik Turizem in Management turističnih podjetij, 1. letnik Kulturni turizem ter 3. letnik Mediacija v turizmu). V priponki si lahko pogledate v katero skupino ste uvrščeni pri posameznem tipu vaj (laboratorijske oz. LV in seminarske oz. SV ter terenske oz. TV). Bodite pozorni, ker skupina za LV ni nujno enaka tisti za SV. Menjava skupine ni možna. Če se uspete pri kakem predmetu z izvajalci dogovoriti drugače, je to na vašo odgovornost. Z razporedom, ki je tu objavljen, se namreč zagotavlja, da ni prekrivanja skupin v urniku. Če kakšna skupina v urniku nima svojega termina, se do ureditve tega stanja priključi h kakšni drugi obstoječi skupini.

-------------------------------

Spodnji seznami so bili 13. oktobra 2016 formirani povsem na novo. Pred tem se je sezname po prvotnem formiranju enkrat posodobilo (ohranilo se je le prvič vpisane študente) in zaradi tehnične napake je takrat prišlo do zapletov (študentje ste poročali, da se vam je spremenila skupina, kar ni bil namen). Predvsem zato se je sedaj znova oblikovalo skupine, ki sedaj vključujejo še nekaj naknadno vpisanih študentov, dodatno skupino na programu Kulturni turizem, skupine pa so tudi bolj enakomerno velike (po omenjeni posodobitvi se je namreč ravnotežje porušilo). Zaradi zapleta se vsem študentom, učiteljem in sodelavcem iskreno opravičujemo in prosimo, da preverite novo stanje. Naknadnih sprememb naj sedaj ne bi več bilo.

-------------------------------

 Seznami študentov po skupinah

-------------------------------