Novice spletnega mesta

Skupine za vaje 2017/2018

Skupine za vaje 2017/2018

od Saša Planinc -
Število odgovorov: 0

V spodnji priponki so objavljene skupine za vaje oz. seznami študentov po skupinah. Koder je študentov več kot za eno skupino, je razpored prikazan, koder pa je študentov le za eno skupino, tega niti ne prikazujemo in računajte, da ste vsi v eni. V priponki si lahko pogledate v katero skupino ste uvrščeni pri posameznem tipu vaj (laboratorijske oz. LV in seminarske oz. SV ter terenske oz. TV). Bodite pozorni, ker skupina za LV ni nujno enaka tisti za SV. Za izbirne predmete bo po potrebi naknadno objavljen seznam študentov po skupinah.

Menjava skupine praviloma ni možna (izjemoma v prvem tednu po objavi, če se najdeta dva, ki bi se zamenjala). Če se uspete pri kakem predmetu z izvajalci dogovoriti drugače, je to na vašo odgovornost in pazite, da se vam kaj ne prekriva. Z razporedom, ki je tu objavljen, se namreč zagotavlja, da ni prekrivanja skupin v urniku.

Ker je dejansko število skupin različno od planiranega (število skupin je odvisno od števila vpisanih študentov, ta podatek pa žal ni na voljo že takoj na začetku oktobra), se jih bo v kratkem dodalo v urnik, zato bodite zelo pozorni, da sedaj na začetku semestra vsak dan pred prihodom na fakulteto preverite tudi urnik, ker ga bo treba prilagoditi novemu številu skupin (večinoma se bo dodala kakšna skupina).

Študenti ponavljavci v skupine niste zajeti, ker ste praviloma že v preteklem letu obiskovali predavanja in vaje. Če morate pri kakem predmetu nadoknaditi prisotnost, se morate dogovoriti s posameznimi izvajalci predmetov, da vas vključijo v skupine. Podobno velja za tiste, ki ste napredovali in imate kakšen dolg iz prejšnjega leta. Taki pazite na morebitno prekrivanje v urniku in pravočasno opozorite izvajalce.

-------------------------------

 Seznami študentov po skupinah

-------------------------------