Novice spletnega mesta

Obvestilo za študente

Obvestilo za študente

od Rian Bizjak -
Število odgovorov: 0

Spoštovane študentke in študenti Turistice,

Spodnje obvestilo je namenjeno vsem, ki ste vpisani v Portorožu, Ljubljani in Mariboru, kot tudi Erasmus in drugim mednarodnim študentom.

Ta in prihodnji teden (do vključno 20.3.) se bo zaradi preventivnih ukrepov proti širjenju korona virusa na Turistici pedagoški proces prestavil v drugačen način izvedbe. Fakulteta še naprej deluje (vse strokovne službe in učitelji še naprej opravljajo svoje delo)spremenila se je le izvedba pedagoškega procesa, torej predavanj, vaj, dela na terenu, konzultacij, zagovorov diplom, izpitov, kolokvijev, govorilnih ur in drugih oblik medosebnih kontaktnih ur s študenti.

Prosimo, da v tem času redno spremljate vsa obvestila fakultete.

Predavanja in vaje bodo učitelji in asistenti izvajali v e-učilnici, po potrebi pa jih bodo prestavili na termine po 22.3. Informacije o tem, v kakšni obliki se bodo izvajale vaše ure po urniku, spremljajte preko Urnika in E-učilnice.

Govorilne ure bodo učitelji in asistenti opravljali v e-obliki. Prosimo, da se predhodno uskladite z njimi po mailu. ​

Za sodelovanje na projektih, ki zahtevajo sestanke na fakulteti ali delo na terenu, se po mailu obrnite na učitelja, ki vodi projekt. ​

Preverjanja znanja (izpiti, kolokviji, zagovori), predvidena v teh dveh tednih, se prestavijo na kasnejše termine.

V uradnih urah lahko normalno kontaktirate referat in oddajate vloge in drugo dokumentacijo v tajništvo fakultete. Za vse ostale zadeve lahko strokovne službe še naprej kontaktirate po telefonu ali mailu.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na prodekanjo za študentske zadeve doc. dr. Marijano Sikošek, na marijana.sikosek@fts.upr.si.

Ob vseh obvestilih Turistice in Univerze dosledno upoštevajte tudi vsa priporočila, ki jih izdajajo pristojne institucije o ravnanju ob pojavu korona virusa.

 

Hvala vsem za razumevanje in lep pozdrav!

izr. prof. dr. Janez Mekinc, dekan

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear students at Turistica,

The following note is addressed to everyone who is enrolled at Turistica in Portorož, Ljubljana and Maribor, and to all the Erasmus+ students and other international students.  

Due to precaution measures undertaken to stop the spreading of the coronavirus the current and following week (up until 20 March 2020) Turistica shall be carrying out its pedagogical process in a different manner. The Faculty is functioning (all administrative as well as academic staff are still operational), only the form of carrying out the pedagogical process has changed, i.e. lectures, exercises, field work, consultations, theses defences, exams, preliminary exams, office hours and other forms of personal contact hours with the students. 

During this period, please pay close attention to all the faculty’s notifications.

The lectures and exercises delivered by teachers and assistantsshall be carried out in e-classrooms; If necessary, however, they can be postponed to a date later than 22 March 2020. All the information regarding the forms in which the lectures (those in your timetable) will be carried out, shall be published in the Timetable and E-classrooms.

The contact hours shall be carried out by teachers and assistants in e-form. Therefore, we kindly ask you to discuss it beforehand via email.

The cooperation in the framework of projects, that could require possible meetings at the faculty or field work, shall be discussed beforehand with the teacher (project manager) via email.

Examinations (exams, preliminary exams, theses defences) that were planned in these two weeks shall be postponed to a later date.

During office hours you can normally contact the Student Affairs Office and submit applications and other documentation to the faculty’s Secretariat. You can further contact the administrative staff via phone or email for any other potential matters.

For further information, you can contact the Vice-Dean for Student affairs assist. prof. Marijana Sikošek on marijana.sikosek@fts.upr.si.

Together with all Turistica’s and Unviersity of Primorska’s announcements you should fully respect all recommendations, issued by competent institutions, in connection to the occurrence of the coronavirus.

Thank you for your understanding.

Kind regards!

assoc. prof. Janez Mekinc, Dean